۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
اخبار
سایت
Page Title آموزش و توانمندسازی جوانان

امروزه مهارت آموزی و فراگیری آن به ویژه در بین جوانان نقش مهمی ایفا می کند. کسب مهارت توسط افراد جامعه می تواند خود باوری، تلاش برای رسیدن به اهداف ، رشد و پویایی در بازار کسب وکار و شکوفایی اقتصاد کشور را به ارمغان آورد. موسسه مردم نهاد تعالی در جهت آموزش مهارت های تخصصی با در دسترس قرار دادن فرصت و امکانات مهارت آموزی در این زمینه فعالیت می کند. اهداف برگزاری این دوره ها به شرح زیر می باشند :

 

1.     گسترش مهارت های تخصصی:

با توجه به پیشرفت جوامع امروزی و حرکت به سمت تکنولوژی نیاز آموزش به افراد جامعه هم قدم با ورود پیشرفت در زندگی بشری حس می شود بنابراین اعضاء موسسه تعالی در جهت پیشبرد این امر مهم به برگزاری دوره ها ی کسب مهارت برای اقشار مختلف جامعه و به خصوص قشر نیازمند جامعه اقدام کرده است. از جمله این کارگاههای مهارت آموزی میتوان به دوره آموزشی کامپیوتر، کلاس های زبان خارجی، خیاطی، سفالگری و ... اشاره نمود.

2.     گسترش فرهنگ کار و خود باوری:

منابع انسانی هر جامعه به عنوان سرمایه ملی آن جامعه محسوب می شوند و از سوی دیگرگسترش فرهنگ مهارت آموزی منابع انسانی باعث افزایش انگیزه و فرهنگ کار در بین اعضاء جامعه می شود. منابع انسانی نقش بسزایی در پیشرفت یک کشور بازی می کنند بنابراین اهمیت افزایش فرهنگ کار و تلاش در بین اعضاء جامعه از جمله اهداف موسسه تعالی می باشد.

3.     افزایش کارآمدی نیروی متخصص:

جمعیت جوان درصد زیادی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهد بنابراین عملیاتی کردن فعالیتهایی در حوزه افزایش تخصص و مهارت در بین نیروی جوان بسیار مورد نیاز می باشد. اعضاء موسسه تعالی با بوجود آوردن کارگاههای تخصصی مانند کار گاه کار تیمی، کارگاههای مدیریتی و انجام پروژه های عملی در کنار مفاهیم آموزش داده شده سعی بر آن دارد تا کارآمدی و تاثیر جوانان بر جامعه را در جهت بهبود کیفیت زندگی افزایش دهد.

 

خانه | درباره ما | تماس با ما

تلفن: 22230870

مدیریت: info@taaly.ir , روابط عمومی: contact@taaly.ir , بخش فنی: support@taaly.ir

موسسه مردم نهاد تعالی @ 2014 | اطلاعات محفوظ می باشد