جشنواره اوقات فراغت

اين برنامه با مديريت اداره ورزش و حوانان استان تهران و اجراي موسسه مردم نهاد تعالي در روز دوشنبه ٢٣ اسفندماه در سالن سعدي برج ميلاد ميزبان ٣٠٠ نفر از  فعالان حوزه اوقات فراغت بود. در اين جشنواره از ٢٠ نهاد اجرايي و ٥٥ سمن دعوت به شركت در جشنواره به عمل امد كه از اين ميان ١٣ نهاد و ٢٢ سمن با شركت در جشنواره عملكرد و برنامه ريزي سالانه خود را به محك داوران گذاشتند .

همچنين از افراد حقيقي و فعال در حوزه اوقات فراغت كه در سالهاي پيش تاثير بارزي در غني سازي اوقات فراغت داشتند دعوت به شركت در اين برنامه شد و از بين افراد شركت كننده نيز با نظر كارشناسي هيئت داوران موثران اين بهش نيز تجليل شدند.

 

 

Loading