ParallelImage

 

 

دوره تمرینات تعالی چیست؟

دوره ایی است تا در آن افکار و احساسات خود  را فارغ از روزمرگی و عادت ها تجربه کنیم.

تمرکز روی تمرینات ذهنی، نوشتاری و تمرین عادت های ساده و کارآمد، لحظه های ناب و رضایت بخشی را  به ما هدیه می دهد.

در طول روز به حال وهوای خود توجه می کنیم تا روزنه های امید بخش زیادی را پیدا کنیم، تا با نمرکز بر روی آن ها، کیفیت های

جدیدی از گذران زندگی را تجربه کنیم.

 

 

 

 

 

 

نحوه برگزاری دوره تمرینات تعالی:

اين دوره یک گروه در واتساپ  می باشد که  شامل تمامی افراد شركت كننده در تمرينات، است.

 گروه اصلی به گروه هاي كوچك  ده تا پانزده نفره تقسیم می شود و در هر گروه کوچک(گروهچه)  یک یا دونفر به عنوان پايشگر،در كنار

شركت كنندگان دوره حضور دارد.

پایشگر: فردی با تجربه  در زمینه ی انجام تمرینات است که به عنوان حامی، ناظر و تایید کننده گزارش تمرینات درهر گروه حضور دارد. 

 

نحوه انجام تمرینات:

 تمريناتی توسط مدرس دوره مشخص شده و به صورت روزانه توسط شرکت کنندگان انجام خواهد شد وبه صورت روزانه یا دوره ای گزارش

تمرين به صورت عکس و یا نوشته با فرمت مشخص گفته شده، ارسال خواهد شد.

 

محتوای دوره، مفاهیم و تمرینات:

مفاهیم : چرخه زندگی، کودک، والد و بالغ، تاثیر احساسات بر بدن ، جدول سودو بها و نیازهای اولیه ویلیام گلسر.

تمرینات: تمرینات ساده ایست که شاید هر کدام از ما قبلا در كتاب ها يا گروه ها ی مختلف با آنها برخورد داشته ایم و قرار است

اینبار در یک برنامه گروهی منظم و منسجم با پيگيری و همراهی جمعي انجام دهیم.

 دراین دوره مباحث ومطالب خاص يا جديدی ارائه نخواهد شد.با ضميرناخودآگاه ولايه های پنهان روان افراد نیزارتباطی نخواهدداشت.

تكنيك های تمرينات این دوره هم ساده و آشناست و متعلق به هيچ رويكرد يا متد مشخص روانشناسی نيست.

هر شخصی که در طول تمرينات به تجارب و خاطرات خاصی دسترسی پيدا کند، نتيجه تمرکز شخصی وی بوده و نه لزوما هدف

این دوره تمرینات تعالی.

عمق و گستره ای كه هرفرد در پایان انجام هر تمرین تجربه می کند با میزان هوشمندی فرد، موقعيت زندگی، ميزان خواست واراده

و حاضربودن و انتخابخودش ارتباط مستقیم دارد.

 

Loading