اردوگاه شهید ابوذر29 بهمن 87:

جوانان خوش ذوق تعالی به پاس داشت روز عشق در ایران باستان رفتند و روز سپندارمذگان را جشن گرفتند. دراین مراسم علاوه بر شاهنامه خوانی و مسابقه ، اجرای زنده ی موسیقی سنتی و پاپ برگزار شد. جوانان تعالی برای نخستین بار گروه موسیقی زنده خود را تشکیل دادند که به خواندن تصنیف هایی ایرانی پرداختند.

 

مجموعه تلاش 29بهمن 88:

این جشن با اجرای نمایشی از داستان خسرو و شیرین آغازشد. اجرای موسیقی سنتی توسط رسول نجفیان، وهمچنین اجرای موسیقی پاپ توسط حمید خندان از بخش های دیگر جشن سپندار مذگان بوده است. این جشن که به بزرگ داشت آیین عشق و عشق ورزی در ایران باستان نام گرفته است با ضیافت شام و حضور مدیر امور بانوان شهرداری منطقه 3 به پایان رسید.

 

 

بوستان سئول، 29بهمن89

روز عشق در ایران باستان سپندارمذگان جشن گرفته شد. دراین مراسم علاوه بر شاهنامه خوانی، مسابقه ، برای خانواده ها وجوانان برگزار شد.

Loading