کنسرت خیریه شبی به نفع آموزش کودکان

 

کنسرت روزبه نعمت اللهی و  مانی رهنما در اریکه ایرانیان با حضور 1600 نفر به نفع آموزش کودکان تحت پوشش موسسه در اسفند ماه 90 برگزار گردید.

Loading