اردوی آموزشی سرای محله اوین

این اردوی سه روزه پیش از امتحانات پایان ترم  مدارس برای 100 نفر از دانش اموزان تحت پوشش در سرای محله  اوین در  آذر 93 برگزار شد،  این اردو با هدف مرور دروس و ایجاد فضای درسی و آموزشی همراه با آرامش و شادی برای این کودکان برگزار گردید.

اردوی آموزشی سرای محله دروس

این اردو که پیش از امتحانات پایان سال مدارس برای 100 نفر از دانش اموزان تحت پوشش در سرای محله  دروس در اردیبهشت 93 برگزار شد،  این اردو با هدف مرور دروس و ایجاد فضای درسی و آموزشی همراه با آرامش و شادی برای این کودکان برگزار گردید.

اردوی آموزشی سرای محله سید خندان

این اردو در پاییز 92  و پیش از امتحانات پایان ترم پاییزی مدارس برای 70 نفر از دانش اموزان تحت پوشش در سرای محله سید خندان برگزار شد، اردوی آموزشی موسسه تعالی، با هدف مرور دروس و ایجاد فضای درسی و آموزشی همراه با آرامش و شادی برای این کودکان برگزار گردید.

اردوی آموزشی سرای محله سید خندان

این اردو  در بهار 92 با حضور 95 نفر از دانش اموزان تحت پوشش پیش از امتحانات پایان سال مدارس موسسه برگزار شد، این اردو با هدف مرور دروس و ایجاد فضای درسی و آموزشی همراه با آرامش و شادی برای این کودکان برگزار گردید.

اردوی آموزشی پارک ساحلی سرای محله داراباد

این اردو در آذر 91 در پارک ساحلی  سرای محله داراباد، پیش از امتحانات ترم اول دانش آموزان برای 90نفر از دانش آموزان تحت پوشش  تعالی برگزار شد.

اردوی آموزشی اردوگاه شهید آوینی

این اردو در اردیبهشت 91 در اردوگاه شهید آوینی رودبار قصران برای 90 نفر از دانش آموزان تحت حمایت موسسه  قبل از امتحانات پایان سال مدارس برگزار شد.

اردوی آموزشی پارک ساحلی داراباد

این اردو از30/9/90 تا 2/10/90 در پارک ساحلی داراباد  برای60 نفر از دانش آموزان تحت حمایت موسسه پیش از امتحانات پایان سال مدارس برگزار شد. این اردو با هدف مرور دروس و ایجاد فضای درسی و آموزشی همراه با آرامش و شادی برای این کودکان برگزار گردید.

شوق شیدایی، کانون اصلاح و تربیت

جوانان تعالی در تابستان 87 به دعوت از موسسه سپهر بم در کانون اصلاح و تربیت وابسته به سازمان زندان­ها به اجرای برنامه پرداختند.این برنامه برای جمعی از کودکان و نوجوانان بم درفضایی شاد و صمیمی برگزار شد. کارگاه های آموزشی و تفریحی یک روزه متشکل از مهارت زندگی، نقاشی، چاپ روی پارچه، سفال و ... بود. هدف از این پروژه ایجاد تفکر و انگیزه، کار گروهی و خلق نتیجه توسط کودکان و نوجوانان بم بود.  در طول برگزاری کارگاه های ذکر شده، جوانان و بانوان تعالی توانایی وتاثیر گذاری خود را به نمایش گذاشتند.

Loading