مجوزها:

موسسه مردم نهاد "فراسوی تعالی" با شماره ثبت ٢١٨٤٨، از سال ١٣٨٦ ثبت و با مجوز از وزارت كشور،
 
به صورت ملی فعاليت مي كند.

 

 

استاندارد ها و تقدیرنامه ها:

موسسه مردم نهاد "فراسوی تعالی" موفق به کسب استاندارد  ایزو 9001 ورژن 2015 برای فعالیت های
آموزشی خود از موسسه توف نورد آلمان گردید.

 

 

                 

فعالیت  بین الملل:

موسسه مردم نهاد "فراسوی تعالی"از سال ٢٠١٨ توانست مقام مشورتی شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان
ملل متحد(ECOSOC)  را دریافت نماید.

                                                                                                                                                                                      

   

سرزمین مادری:

موسسه مردم نهاد "فراسوی تعالی" از سال 86 همیاری های گوناگونی با استانداری استان تهران، وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور شهرداری مناطق مختلف شهر تهران، بهزیستی استان تهران، آموزش و پرورش شهرستان های تهران،کمیته امداد، حوزه هنری، دانشگاه های شهید بهشتی،خواجه نصیر و... داشته است.

 

         

 

Loading