ParallelImage

"فراسوی تعالی" سازمان مردم نهادی است که با هدف توانمند سازی زنان و کودکان مناطق کم برخوردار، از طریق آموزش، بهبود و افزایش مهارت ها و ارزش های درونی مانند امید، خودآگاهی، اعتماد به نفس و انعطاف پذیری شروع به کار کرده است.

در تعالی، ما به قدرتِ تحول آفرین آموزش و خدمات اجتماعی باور داریم و امیدواریم که تمامی انسانها صرف نظر از هر پیشینه ای، قادر باشند از خدمات اجتماعی به منظور بهبود رفتارهای موثر، مدیریت احساسات و افکار فردی و ارتباطات سازنده بهره مند شوند.

در این ماموریت، موسسه تعالی بر این قصد است تا حمایت خود را از  گروه های مورد هدفِ خود که شامل جوانان و مادران از خانواده های کم برخوردار، مربیان و معلم های موسسات خیریه و مراکز نگهداری کودکان نیازمند  می باشد، در محیط های آموزشی پویا و تعاملی در قالب کارگاه ها، دوره های آموزشی و همچنین انجام فعالیت های اجتماعی، فراهم آورد.

به عنوان مثال، اعضای داوطلب موسسه تعالی سالانه جشنواره ی "کودکان شاد" را برگزار می کنند که به وسیله آن، کودکان کم بضاعت و مادرانشان در یک اردوی چند روزه جوانان و مادران شرکت می کنند. آن ها آموزش می بینند تا با توسعه ی مهارت های فردی و انجام کار گروهی، کیفیت زندگی خویش را بهبود بخشیده و آماده ی ورود به جامعه شوند.

در طول شرایط بحرانیِ بیماری عالم گیرِ کرونا، خانواده های تحت پوشش آموزشی موسسه تعالی، نه تنها به علت دسترسی محدود به مراقبت های پزشکی، بلکه به علت ناتوانی مالی در رسیدگی به مخارج روزمره، شدیدتر از گذشته آسیب دیده اند. متاسفانه، بسیاری از آنها، در شوک از دست دادنِ عزیزانشان، خانه و حرفه ای خود هستند. ما در تلاش برای مجهز کردنِ این افراد، برای برخورداری از نیازهای پایه ای، آموزشی، و مسائل مرتبط با زندگی آرام تر و کم تنش تر در شرایط کنونی آنها هستیم.

 

Picture

موسسه تعالی به عشق افرادی همچون شما وصل است. در کنار هم، ما می توانیم خودآگاهی و دانش رفتاری خود را با گسترش و بهبودِ خدمات و یاری رساندن به افراد مختلف، افزایش دهیم. در کنار هم، ما مشارکت می کنیم  تا به افراد نیازمند یاری رسانیم تا به سطح بالاتری ازاعتماد به نفس و کیفیت بهتر زندگی دست یابند.شما میت وانید به عنوان داوطلب خدمات اجتماعی به ما ملحق شوید یا با حمایتِ مالی از تلاش های موسسه فراسوی تعالی، به شیوه ای نوین، مشارکت به هم رسانید.

 به عنوان یک سمن، حمایت مالی شما به تعالی به ما کمک خواهد کرد تا بیش از پیش و با کیفیتی بهتر، خدمات و برنامه های خود را ارائه دهیم. حامیانِ و خیّرینِ ما، نقش بسیار کلیدی درموفقیت موسسه تعالی دارند.

 

به ما در ایجادِ پویشی به سمت خرد و زندگی ای با نشاط تر ملحق شوید!

Loading