ParallelImage

فازیک مفاهیم تعالی زمستان ۱۴۰۰

 

 دوره های جدید "مفاهیم تعالی" برای علاقمندان به خود آگاهی، در پاییز1401 برگزار می شود.

این دوره  در روزهای سه شنبه و از دوازدهم مهر ماه آغاز می شود. 

جلسات کلاسی این دوره به صورت آنلاین تصویری  و در نرم افزار زوم (Zoom) برگزار می شود و همزمان تمرینات مختلفی نیز ارائه خواهد شد.

  امیدواریم که در پایان دوره، شرکت کنندگان بتوانند ارتباط بهتری با خود و پیرامون داشته باشند و شناخت و آگاهی بهتری از افکار، احساسات، رفتار و ویژگی های آشکار و پنهان خود دست پیداکنند.

Picture

فازیک مفاهیم تعالی زمستان ۱۴۰۰

 

 دوره های جدید "مفاهیم تعالی" برای علاقمندان به خود آگاهی، در زمستان۱۴۰۰ برگزار می شود.

این دوره  در روزهای چهارشنبه و از پانزدهم دی ماه آغاز می شود. جدول زمان بندی کلاس ها به تفکیک در ذیل قرار دارد.

جلسات کلاسی این دوره به صورت آنلاین تصویری  و در نرم افزار زوم (Zoom) برگزار می شود و همزمان تمرینات مختلفی نیز ارائه خواهد شد.

  امیدواریم که در پایان دوره، شرکت کنندگان بتوانند ارتباط بهتری با خود و پیرامون داشته باشند و شناخت و آگاهی بهتری از افکار، احساسات، رفتار و ویژگی های آشکار و پنهان خود دست پیداکنند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                            

Picture
Picture

کلاس جمعه های تعالی

 

همزمان با شروع فصل زمستان، شرکت کنندگانی که دوره های مفاهیم تعالی را در فاز گذشته به پایان رسانده اند، می توانند در این کلاس شرکت کنند.

این دوره ازمفاهیم تعالی در روزهای جمعه از ساعت 9-11 به صورت آنلاین تصویری در فضا زوم (Zoom) برگزار می شود و به صورت همزمان تمرینات و پرژه های کلاسی نیز ارائه خواهد شد.

این دوره علاوه بر ارائه مفاهیم و تمرینات ، بخشی از دوره به تعامل و ارتباط بین شرکت کنندگان در هر گروهچه اختصاص  دارد.

کلاس دوشنبه های تعالی

 

همزمان با شروع فصل زمستان، شرکت کنندگانی که دوره های مفاهیم تعالی را  در فاز گذشته به پایان رسانده اند، می توانند در این کلاس شرکت کنند.

این دوره ازمفاهیم تعالی در روزهای دوشنبه ازساعت 19-21 به صورت آنلاین تصویری در فضا زوم (Zoom) برگزار می شود و به صورت همزمان تمرینات و پرژه های کلاسی نیز ارائه خواهد شد.

این دوره علاوه بر ارائه مفاهیم و تمرینات، بخشی از دوره به تعامل و ارتباط بین شرکت کنندگان در هر گروهچه اختصاص  دارد.

Picture
Picture

کلاس سه شنبه های تعالی

 

همزمان با شروع فصل زمستان، شرکت کنندگانی که دوره های مفاهیم تعالی را در فاز گذشته به پایان رسانده اند، می توانند در این کلاس شرکت کنند.

این دوره ازمفاهیم تعالی در روزهای سه شنبه ازساعت 19-21 به صورت آنلاین تصویری در فضا زوم (Zoom) برگزار می شود و به صورت همزمان تمرینات و پروژه های کلاسی نیز ارائه خواهد شد.

این دوره علاوه بر ارائه مفاهیم و تمرینات، بخشی از دوره به تعامل و ارتباط بین شرکت کنندگان در هر گروهچه اختصاص  دارد.

کلاس یکشنبه های تعالی

 

همزمان با شروع فصل زمستان، شرکت کنندگانی که دوره های مفاهیم تعالی را در فاز 1  به پایان رسانده اند، می توانند در این کلاس شرکت کنند.

این دوره ازمفاهیم تعالی در روزهای یکشنبه از ساعت 19-21 به صورت آنلاین تصویری در فضا زوم (Zoom) برگزار می شود و به صورت همزمان تمرینات و پروژه های کلاسی نیز ارائه خواهد شد.

این دوره علاوه بر ارائه مفاهیم و تمرینات ، بخشی از دوره به تعامل و ارتباط بین شرکت کنندگان در هر گروهچه اختصاص  دارد.

Picture
Loading