ParallelImage

فاز 1 مفاهیم تعالی زمستان 99

 

همزمان با روزهای پایانی سال، دوره جدید "مفاهیم تعالی" برای علاقمندان برگزار می شود.

جلسات کلاسی این دوره در روزهای دوشنبه از ساعت 19-21:30 به صورت آنلاین تصویری می باشد و همزمان تمریناتی نیز  تمرینات به صورت ارائه خواهد شد.

در این دوره پذیرای 60نفر از شرکت کنندگانی هستیم که می خواهند به شناخت و آگاهی بهتری از خویش دست پیداکنند. امیدواریم که در پایان دوره، شرکت کنندگان بتوانند ارتباط بهتری با خود و پیرامون داشته باشند.

Picture
Picture

فاز 2مفاهیم تعالی زمستان 99

 

همزمان با شروع فصل زمستان، شرکت کنندگانی که دوره نخست مفاهیم تعالی را به پایان رسانده اند، وارد مرحله بعدی کلاس ها خواهند شد.

جلسات کلاسی فاز 2 مفاهیم تعالی در روزهای سه شنبه از ساعت 19-21:30 به صورت آنلاین تصویری می باشد و همزمان تمریناتی نیز  تمرینات به صورت ارائه خواهد شد.

این دوره که در ادامه فاز 1 مفاهیم می باشد علاوه بر ارائه مفاهیم و تمرینات ، بخشی از دوره به تعامل و ارتباط بین شرکت کنندگان در هر گروهچه اختصاص  دارد.

ParallelImage
Loading