تمرین ذهن آگاهی شبانه:

 

 

خانمLouise Hay این تمرین ذهن آگاهی را یک روش عالی برای پایان هر روز و هنگام خواب معرفی می کند. استفاده از این تمرین به عنوان یک عادت شبانه شما را به یک آرامش زیبا دعوت می کند و احساس آرامش، صلح و شادی بیشتری را در شما ایجاد می کند. لحظات خود را سپاس گویید، زندگی و زنده بودن خود را ارج دهید. این تمرین را با صدای زهرا میکاییل زاده می شنوید .

Picture
Loading