کارگاه خلاقیت

کارگاه خلاقیت 10 ساعته ایی با همکاری یکی از  سمن ها  با ارائه نکات خاص مدیریتی و چگونگی برخورد خلاقانه با موارد برگزار شد.

 

کارگاه های آموزش مهارت های زندگی

این کارگاه که توسط اعضای موسسه سه گروه ذیل برگزار شد:

مدیریت منابع انسانی و تعالی سازمانیEFQM: این کارگاه به چگونگی استفاده­ی بهینه­ی مدیران از نیرو های انسانی خود همچنین چگونگی افزایش راندمان کاری و سازمان ها و مدیران اختصاص داشت.توسعه فرهنگی از دیدگاه تعالی: این کارگاه به توسعه جوامع مختلف و همچنین توسعه جامعه ایران اشاره داشت و معرفی دیدگاه های مسئول بودن، متعهد بودن بازی برنده برنده کردن در مناسبات اجتماعی و... پرداخت.این کارگاه با عنوان شازده کوچولو به بررسی احساس و افکار، توضیح کودک،والد ،بالغ و... با کمک کتاب شازده کوچولو، اجرا گردید.

 

کارگاه نبوغ مالی

جوانان تعالی در کارگاه پرورش نبوغ مالی را با همکاری یکی از اساتید سازمان مدیریت صنعتی در مجتمع فرهنگی سئول( ونک) برگزار کردند. در این کارگاه 8 ساعته ، 4 ساعت  اول به تعریف مفاهیم مالی مانند خرج ، برج ، دارایی، باورهای مالی و پرداخته و قسمت دوم کارگاه، شرکت کنندگان در گروه های 4 نفره بازی گردش پول را انجام دادند.

کلاس های آموزشی

اعضای داوطلب موسسه تعالی متناسب با مهارت ها و تخصص های خود، دوره هایی برای دیگر اعضا برگزار می کنند. برخی دوره ها ی برگزار شده شامل موارد زیر می باشند.

  • کلاس های زبان  انگلیسی در دو سطح متوسط و پیشرفته، (تابستان 88 و پاییز و زمستان 93 )
  • کلاس آموزش زبان آلمانی(پاییز و زمستان 93)
  • سفال نقش برجسته (تابستان 88  و پاییز و زمستان 93 )
  • دوره های آموزشی تیپ شناسی شخصیت برای انتخاب شغل مناسب برای جوانان  (تابستان 88)
  • کلای موسیقی دف، تنبور، تار و سه تار( 92 و 93)
  • کلاس کامپیوتر word و  power point، ADSL، MSP
  • فتوشاپ (تابستان 88 )
  • کلاس ایروبیک (تابستان  87 و88 )

 

Loading