Picture

کودک درون

       

آیا ما درونمان هنوز کودکی داریم؟ کودک درون ما اکنون چه نقشی در زندگیمان دارد؟ آیا الگوهای رفتاری کودک درون می توانند ناسالم باشند؟ این الگوهای ناسالم از کجا آمده اند؟          

 والد درون:

 

والد درون چیست و چه خصوصیاتی دارد؟ چه مواقعی ما در حالت نفسانی والدمان هستیم؟ این حالت های نفسانی والد را از کجا و از چه اشخاصی آموخته ایم؟ حالت نفسانی والد انواع مختلفی هم دارد؟ جواب این سوالات را با دیدن این کلیپ بیابیم.

Picture
Loading