تمرین شکرگزاری

شکر نعمت نعمتت افزون کند     کفر، نعمت از کفت بیرون کند  "مولانا"

                                                               

افکاری که از ذهنمان عبور میکنند و کلامی که از ما جاری می شود آینده ی ما را می سازد. افکار دارای انرژی هستند. بنابراین در سطوحی بالاتر تجربه های زندگی ما را می سازند. ما معمولا فقط فکر می کنیم ولی توجه نمی کنیم که به چه چیزی واقعا در حال فکر کردن هستیم. معمولا به قدرت افکار و احساس توجهی نمی کنیم. بارها شنیده ایم که: هر چه بکاریم همان را برداشت می کنیم. پس چه بهتر که لحظه هایمان را با شکرگزاری سرشار کنیم و بذر شکرگزاری را هر روز بکاریم تا از همان نوع را نیز برداشت کنیم.

                                         انديشه ات جايي رود              وانگه تو را، آنجا برد       "مولانا"                                          

هر روز يك صفحه ی آ٤ به طور کامل شکر بگویید و بنویسید. شکرگزاری می تواند تکراری باشد و یا نو. میتواند درباره موارد مهم باشد و یا کم اهمیت و یا هر صورت دیگری. مهم است که شکرگزاری به صورت کتبی و با دستخط باشد. مهم است حين شكرگزاري به فكرها و نظرات مثبت و قوي و حس هاي خوبتون در آن موارد، انتخاب ها، واكنش ها، تصميم ها و رفتارهاتون توجه كنيد و سپاسگزار باشيد. مهم است حتي اگر غر و شكايت و نارضايتي هم براتون حضور پيدا مي كند ببينيد، اذعان كنيد، لبخند  بزنيد و به كار شكرگزاری ادامه بدهيد. مهم است که شکرگزاری درباره همه بخشهای زندگی باشد (به چرخه ۸ بخش زندگی رجوع کنید). سطح انرژي بدن با تغيير زاويه ديد انسان، متفاوت ميشود. بعد از نوشتن شكرگزاري و در واقع بعد از تغيير زاويه ديد، ما همان فرد قبل، با همان طول موج و فركانس نيستيم.

 

برای گوش دادن به فایل های شکرگزاری روزانه می توانید بر روی هر فایل کلیک نمایید.

 

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Loading