اردوی تفریحی پارک ارم

مکان: پارک ارم

زمان: 27/3/90

شرکت کنندگان: کودکان تحت پوشش موسسه،

 

اردوی تفریحی پارک آزادگان

زمان: پائیز90

مکان: پارک آزادگان

شرکت کنندگان: تعدادی 50 نفر از کودکان تحت پوشش موسسه.

 

اردوی فرهنگی سینما

زمان: زمستان 90

شرکت کنندگان: تعداد 30نفر از کودکان تحت حمایت موسسه

 

اردوی فرهنگی کاخ گلستان

120 نفر از کودکان تحت پوشش موسسه

بازدید از کاخ موزه گلستان و موزه ایران باستان

بازدید از برچ میلاد

120 نفر از کودکان تحت پوشش آموزشی  از برج میلاد دیدن کردند.

 

بازدید از موزه ارتباطات

در29 آبان 93 اين اردوي يك روزه دانش آموزان با روند شكل گيري پست، تلگراف و تلفن و وسيله ها و ساختار ارتباطي كشور در موزه ارتباطاطت آشنا شدند. سپس با فرايند بوجود آمدن سكه، علوم ستاره شناسي و بزرگاني در زمينه نقاشي آشنا شده و در كارگاه ضرب سكه با نحوه ساخت سكه در زمان قديم در موزه ملك از نزديك آشنا شدند.

 

بازدید از باغ پرندگان

این برنامه با رویکرد مشاهده و آشنایی دانش آموزان با انواع پرنده گان در اسفند ماه 93 در پارک پرندگان برگزار گردید. در این برنامه نقالی منطق الطیر عطار اجرا شد که  اشاره به  تمثیل هایی از پرندگان در این داستان با بخش های وجودی انسان مورد ارزیابی  قرار گرفت.

 

اجرای گروه موسیقی کودک زنبورک

کودکان تحت پوشش موسسه تعالی با حضور برنامه موسیقی کودکانه گروه زنبورک در روزهای نیمه شهریور 96 اوقات خوشی را سپری کردند.

Loading