آدرس موسسه تعالی:

خیابان شریعتی، نرسیده به پل صدر، جنب اداره پست، بن بست کسری، ساختمان سرو واحد ١٣

 

تلفن موسسه تعالی:

02122631404

 

 

 

ابنستا گرام تعالی:

taalyngo@

اینستاگرام کودکان شاد:

koodakan_e_shad@

Loading