تمرین های تنفسی: 

برای آرامش بیشر، دور کردن تنش ها و اضطراب های روزانه از تمرین های تنفسی مختلفی می توان استفاده کرد که برخی از آن را در تصویر مشاهده خواهید کرد.

 تمرین بایوانرژیک که باعث هوشیاری و تقویت عملکرد روزانه می شوند دیکشنری مریام وبستر بایوانرژی را اینگونه تعریف می کند: "سیتمی متشکل از فیزیوتراپی و روانکاوی که با آزاد کردن انرژی های محبوس شده باعث بهبود شرایط فردی می شود."

این 5 تمرین به شما کمک می کند که مسیری را شروع کنید که بتوانید انرژی خود را در طول روز حفظ و بهینه کنید.

پس از اتمام این تمرینات بیوانرژیک حداقل یک دقیقه به خود استراحت دهید و تجربه خود را از این تمرین درک کنید. این تمرینات را امتحان کنید تا ببینید سطح انرژی شما چگونه تغییر می کند. شاید برای انجام کارهای روتین کامل وقت نداشته باشید. اشکالی ندارد یک یا دو مورد را انتخاب کنید و ببینید چگونه این تمرینات باعث میشوند خلق و خوی شما تغییر کند و روز شما بهبود پیدا کند.

تمرین تنفس:

برای آرامش بیشر، دور کردن تنش ها و اضطراب های روزانه از تمرین های تنفسی مختلفی می توان استفاده کرد که برخی از آن را در تصویر مشاهده خواهید کرد.

نفس بکش ... نفس بکش

Loading