ParallelImage

مفاهیم تعالی پاییز99

با توجه به تجربه چندین ساله موسسه در برگزاری دوره های "مفاهیم تعالی"  و همچنین تجربه 2 ساله برگزاری دوره مجازی تمرینات تعالی اینبار دوره مفاهیم را به صورت مجازی و همزمان با ارائه تمرینات برگزار کردیم.

در اولین دوره مجازی مفاهیم تعالی که به علت استقبال شرکت کنندگان به دو گروه روزهای یکشنبه و دوشنبه تقسیم شد تعداد 60 نفر حضور داشتند  که25% از شرکت کنندگان این دوره از خارج از ایران شرکت کردند.

شرکت کنندگان این دوره به 7 گروه تقسیم شدند و تعداد 14 نفر از داوطلبین موسسه به عنوان حامی و پایشگر تا انتهای دوره در کنار این عزیزان حضور داشتند .

در این دوره  جلسات آنلاین تصویری یک هفته در میان برای هر کدام از گروه ها برگزار شد و مفاهیم مورد نظر در این جلسات ارائه شد و همزمان با ارائه تمرینات شرکت کنندگان به انجام روزانه تمرینات و مطالعه کتاب های معرفی شده پرداختند.

این دوره همزمان با پایان پاییز به اتمام رسید. بازخوردهای شرکت کنندگان این دوره را می توانید در صفحه تجربیات من مشاهده نمایید.

Picture
Picture

مفاهیم فاز 2و 3

درادامه دوره های تمرینات برگزار شده شرکت کنندگانی که دوره ها را در فاز 1و 2 با پایان رسانده بودند با یکدیگر ادغام شده و این دوره ترکیبی از تمرینات و  مفاهیم برگزار شد

در این دوره که با حضور 31 نفر برگزار شد 5 جلسه آنلاین تصویری کلی با مدرس دوره و 4 جلسه درون گروهی بین اعضای گروهچه ها برگزار شد تمرینات و مفاهیم بیان شده در این دوره در سطح بالاتری نسبت به دوره های مقدماتی ارائه شد.

شرکت کنندگان این دوره به 5 خانواده 6-7 نفره تقسیم شدند و با توجه به پیشرفته بودن سطح شرکت کنندگان پایشگری دراین دوره در کنار ایشان حضور نداشت و مسئول دوره با کمک سرگروههای دوره ای هر خانواده ارائه گزارشات را پیش بردند

تمرینات خرداد 99

دوره تمرینات خرداد فرصت جدیدی بود برای افرادی که تمایل داشتنددر دوره های موسسه تعالی شرکت کنند این دوره با حضور32 نفر از 4قاره دنیا برگزار شد در این دوره شرکت کنندگانی از ایران، ترکیه، آلمان، امریکا و استرالیا حضور داشتند. برگزاری مجازی این دوره فرصتی بود تا شرکت کنندگان فارسی زبان از اقصی نقاط دنیا این فرصت را داشته باشند تا با این دوره همراه شوند.

شرکت کنندگان این دوره به 4 گروه تقسیم شدند و در هر گروه 2 حامی در کنار این عزیزان حضور داشتند و در این دوره نیز جلسات درون گروهی و جلسات کلی با مدرس دوره نیز همزمان با تمرینات برگزار شده فرصتی بود تا مفاهیم ارائه شده در دوره بار دیگر برای ایشان تشریح شود و شرکت کنندگان بتوانند سوالات و ابهامات خود را مطرح نمایند.

 این دوره در پایان شهریور ماه به کار خود پایان داد و 85درصد از شرکت کنندگان دوره را به انتها رساندند.

Picture
Picture

فاز 2 تمرینات تعالی

دوره تمرینات فاز 2 با حضور برخی از شرکت کنندگان دوره اسفند ماه و تعدادی از افرادی که دردوره های گذشته فاز 1 این دوره را به انتها رسانده بودند برگزار شد.

این دوره با حضور  30نفر از ابتدای تیر ماه آغاز شد و  تشکیل گردید . 16% از شرکت کنندگان این دوره از خارج از ایران و کشورهای آلمان، امریکا، و هلند حضور داشتند .

.در این دوره علاوه بر ارائه تمرینات جلساتی آنلاین نیز با حضور مدرس دوره و شرکت کنندگان جهت ... برگزار شد و اعضای گروهچه ها نیز جلساتی با یکدیگر داشتند.

این دوره در 31شهریور 99 به پایان رسید و کلیه شرکت کنندگان موفق شدند دوره را به انتها برسانند و با کلیه تمرینات همراه شوند.

برخی از بازخوردهای شرکت کنندگان در این دوره را می توانید در صفحه تجربیات من مشاهده نمایید.

تمرینات اسفند 98

در اسفند ماه سال 98 و همزمان با شیوع بیماری کرونا در ایران، دوره تمرینات تعالی بار دیگر برگزار شد.

این دوره در 22اسفند ماه و با شرکت 44نفر از ایران و برخی دیگر از کشورها منجمله ترکیه، آلمان و امریکا برگزار شد.

در ابتدای  این دوره به تمریناتی در خصوص جمع بندی سال 98و برنامه ریزی برای سال جدید پرداخته شد و ادامه با کتابخوانی و ارائه سایر تمرینات ادامه پیدا کرد. در انتها 70% از شرکت کنندگان موفق شدند دوره را به انتها برسانند و وارد فاز بعدی دوره تمرینات شوند.

برخی از بازخوردهای شرکت کنندگان در این دوره را میتوانید در صفحه تجربه من مشاهده نمایید.

Picture
Loading