عادت ها و جدول سود و بها:

 

تا حالا شده تو تصمیم گیری هاتون دچار مشکل بشید و نتونید انتخاب درست داشته باشید؟ 
یا اینکه دلتون بخواد عادت های غیرسازندتون رو تشخیص بدید و تغییرش بدید؟
 در این تمرین  با عادت های خودمون آشنا می شویم و یاد می گیریم چگونه حاضر به ترک عادت های غیرسازنده خود باشیم و جدول سود و بها بهمون کمک میکنه انتخاب ها و تصمیمات بالغانه و هوشیارانه داشته باشیم.
Picture
Loading