مهر96 توزیع لوازم التحریر

لوازم التحریر و کتابهای کمک آموزشی در بین 110دانش آموز نیازمند در شهر ری، قیامدشت، احمد آباد تهیه و توزیع شد. در این بسته ها علاوه بر لوازم التحریر مورد نیاز هر پایه کیف و کتابهای کمک آموزشی مناسب برای هر مقطع درسی تغذیه مناسب یکماه دانش آموزان نیز گذاشته شده بود.

Loading