ParallelImage

ما چه می کنیم

تعالی، آيينه ای برای رويارويی با خود

فرصتی برای بازبينی مدلهای رفتاری و مواجهه با نقاط قوت و ضعف در جهت بهبود کیفیت و خود سازی است.

تعالی موسسه آموزشی مردم نهاد است که از سال۱۳۸۳ به کوشش تعدادی از جوانان داوطلب با هدف  کمک به سلامتی روان و بهبود ارتباطات موثر برای جوانان، بانوان و کودکان ایجاد شد .

 

.

 

بالابردن دانش رفتاری و ارتباط با پیرامون (خود - خانواده- اجتماع) ، امکان مشارکت در خدمات خیرخواهانه اجتماعی برای داوطلبان جهت تمرینات عملی، از اهداف موسسه تعالی است .

امید که تمام افراد جامعه بتوانند از :

حق مشاوره و راهنمایی داشتن برای خردورزی و بالا بردن کیفیت رفتارهای موثر و ارتباطات سازنده بهره مند باشند

موسسه تعالی با قصد آگاهی، پوبایی و رشد از ابتدای تاسیس دوره های آموزش مفاهیم تعالی را برگزار می کند.

دوره هاي مفاهیم تعالی برای بالا بردن ميزان خودآگاهی و تمرکز، شناخت و مديريت موثر فرد بر احساس و افکار خود، ارتباط موثر با اطرافیان و تیم و نیز شفاف کردن اهداف و ارزش ها، قابلیت ها می باشد. دوره هاي مفاهیم تعالی به شکل های متفاوت: ترمي (ماهانه یا سه ماهه)، کارگاهي فشرده و دوره هاي آنلاين تا کنون برگزار شده است.

افراد بعد از گذراندن یک دوره ( حدود ۲۰ ساعته ) مفاهیم تعالی ، می توانند با شرکت داوطلبانه در پروژه های اجتماعی تعالی، از امکان به کارگیری عملی آموزه ها، استفاده کنند. عضوی از یک تیم باشند، مهارت ها و ارزش ها و ضعف های خود را مشاهده کنند.

تمریناتی برای تقویت یا رفع ویژگی ها انجام دهند، مشاوره بگیرند، بازخورد بدهند و دریافت کنند و یا با ادامه دوره های تئوری، شناخت و آگاهی خود را درباره خود و ارتباطات، ارتقا دهند .

Picture
Picture

دوره های آموزشی:

دوره هاي مفاهیم تعالي برای بالا بردن ميزان خودآگاهي و تمرکز، شناخت و مديريت موثر فرد بر احساس و افکار خود، ارتباط موثر با اطرافیان و تیم ، همچنین شفاف کردن اهداف ، ارزش ها و قابلیت ها می باشد.

فعالیت های اجتماعی:

در روش رشد شخصی به موازات مشارکت اجتماعی، سعي بر آن است تا افراد در این فعالیت های كوتاه مدت و پروژه های یاری رسانی داوطلبانه اجتماعی با چالش فردي و گروهی رو به رو شوند و فرد در موقعيت‌ها و مسئوليت‌هايی متفاوت و بعضاً شرايطی كه براي او تازگی دارد قرار گيرد تا به ظرفيت‌های جديدی از خود پی ببرد.

تا کنون  فعالیت های اجتماعی با موضوعات زیر توسط جوانان موسسه تعالی برکزار شده است:

  • حمایت پرورشی و آموزشی
  • خدمات اجتماعی
  •  سمینار و کارگاه
  •  برنامه های مناسبتی
  •  نمایشگاه و همایش ها
  • تورهای تعالی

 

Loading