کلاس های آموزش هفتگی کودکان تحت حمایت موسسه

سال 89 : هر هفته جمعه صبح ها اعضای جوان موسسه تعالی جهت برگزاری کلاس رفع اشکال درسی کودکان  شهر ری، شوش ومولوی به خانه های کودکان کودکان رفته تا ضمن حفظ ارتباط مستمر در طول سال با کودکان از چگونگی روند تحصیلی آن ها مطلع گردند.

سال 90 :علاوه بر برگزاری کلاس درسی توسط جوانان موسسه تعالی ، کلاس های مفاهیم بنیادی زندگی از سال 90 برای کودکان در قالب باز یپخش فیلم و انیمیشن طراحی و در مراکز فوق برگزار گردید.

  سال 92:یکی از پروژه های برگزار شده برای کودکان و نوجوانان تحت پوشش موسسه تعالی، حضورهفتگی در محل زندگی بچه ها درمناطق، شهریار و گلابدره  شهر ری بوره است همچنین برگزاری کلاسهای مهارتهای زندگی برای  گروه های سنی کودکان 6-8 ساله، دختران 9-12 ساله، پسران 9-12 ساله، دختران نوجوان 12-15 ساله، پسران نوجوان برگزار شد.

سال 1393:در سال 93 کلاس های مهارت های زندگی و تحصیلی به صورت یک هفته در میان در مناطق شهر ری، شهریار و گلابدره  تشکیل گردید. از نکات قابل توجه در سال های اخیر به حضور معلمین متخصص آموزش و پرورش برای کمک آموزشی می توان نام برد..

سال 1396: درسال تابستان 1396 کلاس های مهارتهای زندگی در گروه های سنی مختلف در شهریار برگزار شد. مدرسین مهارتهای زندگی هر هفته با رفتن به شهریار کلاسهایی را در غالب بازیهای گروهی برای گروه های سنی کوچکتر و مفاهم بنیادین زندگی برای بخشی از وجوان و جوانان آن منطقه برگزار نمودند.

Loading