مجوزها:

   موسسه مردم نهاد "فراسوي تعالي" با شماره ثبت ٢١٨٤٨، از سال ١٣٨٦ ثبت و با مجوز از وزارت كشور، به صورت ملي فعاليت مي كند.

 

استاندارد ها و تقدیرنامه ها:

موسسه مردم نهاد "فراسوي تعالي" موفق به کسب استادارد  ایزو 9001 ورژن 2015 برای فعالیت های آموزشی خود از موسسه توف نورد آلمان گردید.

                                                                                                                             

فعالیت  بین الملل:

موسسه مردم نهاد "فراسوي تعالي"از سال ٢٠١٨ توانست مقام مشورتي شوراي اقتصادي- اجتماعي سازمان ملل متحد(ECOSOC)  را دریافت نماید.

 

                                                                                                                                                                                      

   

سرزمین مادری:

موسسه مردم نهاد "فراسوي تعالي" از سال 86  همیاری های گوناگونی با استانداری استان تهران، وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور شهرداری مناطق مختلف شهر تهران، بهزیستی استان تهران، آموزش و پرورش شهرستان های تهران،کمیته امداد ، حوزه هنری، دانشگاه های شهید بهشتی،خواجه نصیر و... داشته است.

 

         

 

Loading